Transdycyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach


Szanowni Państwo,


Transdyscyplinarne  Centrum  Badania  Problemów  Bezpieczeństwa
im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach
Wojskowa Akademia Techniczna
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach
Akademia Pomorska w Słupsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie
Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności
Stowarzyszenie „Salutaris”

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ

do udziału w

VI OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATACH
 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

na temat: 

Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa
w wymiarze lokalnym

w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku,
w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach